Parterapi/Relationsterapi

Detta paket riktar sig till par som behöver hjälp att exempelvis fördjupa sin relation eller komma vidare från en låst position. Det är vanligt att man fokuserar mer på att förändra något i ens partner än i en själv, vilket tenderar att förvärra en redan problematisk dynamik.

 

Hos Länka kan ni få hjälp att rikta fokuset inåt och att ta ansvar för det som var och en kan ta ansvar för, till att börja med er själva. Ni får hjälp att använda varandra som spegel för att lära er något om er själva. Paketet har liknande innehåll som Omstart-paketet, med skillnaden att tjänsterna är riktade till par istället för en enskild person. Det tenderar att bli en omvälvande upplevelse oavsett om ni har som mål att fördjupa eller avsluta relationen.

 

Om Länka

Länka utgår från ett holistiskt tänk utifrån principer från ISTDP, IFS, KBT och Psykedelisk terapi i bemötandet av våra gäster

Läs mer

Sociala medier