Psykedelisk Terapi

Våra behandlingar riktar sig till dig som:

 • Ifrågasätter livets mening
 • Upplever dig som en fånge i ditt eget liv
 • Känner dig vilsen i livet
 • Lider av ångest
 • Känner dig emotionellt avstängd
 • Känner dig för öppen
 • Har relationella svårigheter
 • Lider av sociala svårigheter
 • Har emotionella inre konflikter i allmänhet
 • Söker sanningar och verktyg

Målet med våra behandlingar är att:

 • Ge nya perspektiv på ditt liv
 • Erbjuda alternativa verklighetsuppfattningar
 • Facilitera känslomässiga genombrott
 • Ge en mer sanningsenlig bild av dig själv och ditt liv
 • Ge ökad kapacitet att leva ditt liv
 • Ge ökad kapacitet att ta ansvar

Våra behandlingar består av

Psykedeliska Retreats • Psykedelisk Terapi • Psykolytisk terapi • ISTDP • Coachning

Retreatpaket

Retreat betyder per definition “reträtt” vilket är precis det som Länka kan vara för dig – en plats där du pausar, tar några steg tillbaka för att sedan komma tillbaka från ett annat perspektiv. Alla paket innehåller tre förberedande samtal, en retreatupplevelse och ett uppföljande samtal. Du vaknar i ett fantastiskt inglasat rum med naturskog som omringar dig likt en varm famn och blir serverad frukost, lunch och middag varje dag. Länka-huset med omgivande natur blir en del av din resa, då det är byggt och designat för att stimulera sinnen, utmana rådande verklighet och erbjuda en trygg plats att landa och resa sig ifrån.

Omstart

Ett stimulerande och samtidigt grundande dygn hos oss på Länka. Omstart riktar sig till dig som önskar just det, en omstart. Din hjärna får likt en dator möjlighet att starta om. På så sätt får du ett unikt utifrånperspektiv så att du kan evaluera och eventuellt lämna tidigare perspektiv för att ge plats till nya.
Under de förberedande samtalen gör vi en bedömning av dina behov för att avgöra vilka tjänster vi kan erbjuda dig. Under det uppföljande samtalet hjälper vi dig att integrera dina lärdomar från retreatdygnet samt ger guidning i hur du kan fortsätta framåt.

Schema

Tre förberedande samtal
Retreatdygn

Dag 1:

13:00 Ankomst
13:00-13:30 Installera dig i huset
13:30-14:00 Incheckningssamtal
14:00-18:00 Anpassade terapeutiska tjänster
19:00 Middag
Anpassade nedvarvande aktiviteter

Dag 2:

08:30 Frukost
9:00-10:00 Integrerande samtal
10:00-11:00 Tyst promenad
11:30 Utcheckning

Ett uppföljande samtal

Pris:

Kontakta oss för information och pris.

Kostnaden exkl. moms kan göras avdragsgill för företagare.

Retreat i grupp

Ni är välkomna på retreat i grupp hos Länka för ett transformerande dygn tillsammans. Gruppformatet kan göra att retreatupplevelserna intensifieras då alla deltagare bidrar med sin unika närvaro och gemenskapen kan bli väldigt hållande. Till skillnad från det individuella retreatet Omstart får en inte lika mycket unik uppmärksamhet av en terapeut i gruppformatet. Å andra sidan kan övriga gruppmedlemmars upplevelser fungera som ett än starkare stöd. Vi rekommenderar gruppformatet till psykisk stabila personer som är lika intresserade av den gemensamma som den individuella upplevelsen.

Schema

Två förberedande samtal (individuellt respektive i grupp)
Retreatdygn

Dag 1:

13:00 Ankomst
13:00-13:30 Installera er i huset
13:30-14:00 Incheckningssamtal
14:00-18:00 Anpassade terapeutiska tjänster
19:00 Middag
Anpassade nedvarvande aktiviteter

Dag 2:

08:30 Frukost
9:00-10:00 Integrerande samtal
10:00-11:00 Tyst promenad
11:30 Utcheckning

Ett uppföljande samtal

Pris: 

Kontakta oss för information och pris.

Kostnaden exkl. moms kan göras avdragsgill för företagare.

 

Retreat för par

Detta paket riktar sig till par som behöver hjälp att exempelvis fördjupa sin relation eller komma vidare från en låst position. Det är vanligt att man fokuserar mer på att förändra något i ens partner än i en själv, vilket tenderar att förvärra en redan problematisk dynamik.

Hos Länka kan ni få hjälp att rikta fokuset inåt och att ta ansvar för det som var och en kan ta ansvar för, till att börja med er själva. Ni får hjälp att använda varandra som spegel för att lära er något om er själva. Paketet har liknande innehåll som The reset-paketet, med skillnaden att tjänsterna är riktade till par istället för en enskild person. Det tenderar att bli en omvälvande upplevelse oavsett om ni har som mål att fördjupa eller avsluta relationen.

Se Omstart för innehåll och schema.

Pris:

Kontakta oss för information och pris.

Kostnaden exkl. moms kan göras avdragsgill för företagare.

 

Hjälteresan

Detta retreat-paket ger dig en upplevelse utöver det vanliga där vi skräddarsyr en retreatupplevelse efter behov. Du är välkommen att komma ensam, i par, grupp eller företag. Vistelsen är minst tre dygn och består av dagar med aktiv terapi samt vilodagar. Du kan förvänta dig ett paket av olika typer av anpassade terapier, förstklassig mat och naturupplevelser som i sin helhet ger dig en integrerande upplevelse. Kontakta oss för prisuppgifter och mer information om detta paket.

Pris:

Kontakta oss för information och pris.

Kostnaden exkl. moms kan göras avdragsgill för företagare.

Tystnad

Välkommen att spendera ett till flera dygn i tystnad hos Länka. När rösterna tystnar kan sinnet rikta sin uppmärksamhet på det som egentligen spelar roll här i livet – hur din kropp och omgivning känns och hur det känns att överhuvudtaget existera i den värld du befinner dig i. Du stänger en dörr men öppnar en annan. Länkas omgivande naturmiljö är perfekt för att umgås med den inre tystnaden och istället uppmärksamma subtila ljud utanför dig. Kanske du märker hur de inre och yttre ljuden tillslut upplevs som samma sak. Du inbjuds till meditativa sittningar och promenader, men har annars stor frihet att disponera din dag såsom du vill. I slutet av retreatet när tystnaden bryts har du möjlighet till ett integrerande samtal för att dela och förstå dina upplevelser.

Pris:

Kontakta oss för information och pris.

Kostnaden exkl. moms kan göras avdragsgill för företagare.

Terapipaket

Nybesök
2-3 tim

Under första besöket ringar vi in din problematik, dess vidmakthållande drivkrafter och vad du önskar uppnå i en behandling. Trivs du med oss bokar vi in fler besök.

Pris:
1 600 kr/h

Återbesök
60-90 min

Beroende på dina behov väljer du längd på session och hur ofta du vill gå. Diskutera med oss vad som är bäst för dig efter nybesöket. Vissa märker stor förändring redan efter nybesöket. Vissa är nöjda efter 4-6 besök. Andra går 10-20 besök eller längre.

Pris:
1 600 kr/h

Blockterapi

Bor du längre bort eller inte vill gå regelbundet finns möjlighet för ett intensivt ”terapi-block”. Det innebär att vi träffas totalt sju timmar, fördelat på tre dagar (tre timmar dag 1, tre timmar dag 2 och en timme efter ca en vecka). Detta upplägg passar dig som inte har alltför svåra problem och som känner dig tillräckligt redo att jobba intensivt för förändring under kort tid. Vill du göra det till en helhetsupplevelse erbjuder vi logi under terapidagarna i Länka-huset.

Pris:
1 600 kr/h

Höstkampanj: 1200 kr/h från 1 augusti – 1 november  2023. Passa på att boka!

Metoder

ISTDP

ISTDP (intensive short-term psychotherapy) är en affektfokuserad psykodynamisk terapimetod som är anpassad efter olika människors behov och förutsättningar. ISTDP är särskilt hjälpsamt för dig med relationsbesvär, depression, psykosomatiska besvär och ångest, för dig som har svårt att hantera känslor/inte har någon kontakt med dina känslor. Behandlingen har ett tydligt fokus och terapeuten är ständigt utmanande i förhållande till de försvar patienten använder för att undvika att känna vissa känslor, men med en samtidigt ständigt närvarande empati inför försvarens funktion och patientens smärtsamma känslor.

Metoden kallas affektfokuserad då ett mål i terapin är att underlätta för patienten att uppleva dennes känslor fullt ut. Samtidigt är metoden insiktsfokuserad då en förståelse för orsaken till problemen bidrar till såväl en ökad chans till genombrott av känslor samt en mer varaktig förändring. ISTDP är en intensiv metod som kan leda till varaktiga förändringar på kort tid när terapeut och patient engagerar sig till fullo i arbetet. Metoden har växande forskningsstöd och har funnits verksam även vid komplex, långvarig problematik samt psykosomatiska tillstånd. Besök gärna www.istdpsweden.se för mer information.

Psykedelisk terapi

Med en psykedelisk substans som katalysator kan du få tillgång till större delar av ditt medvetande, och komma ur det repetitiva mönster som hjärnan kan ha fastnat i. Det kan hjälpa dig att komma tillbaka till den öppenhet som ditt medvetande befann sig i som barn, och du får möjlighet att se dig själv utifrån ett mer öppet, flexibelt och kärleksfullt perspektiv.

Utöver en potentiellt spirituell och starkt meningsfull upplevelse, kan sessioner med en psykedelisk substans hjälpa dig att komma vidare från ett stagnerat läge som exempelvis depression och ångest. Likt sedvanlig psykoterapi handlar det inte om snabba lösningar, utan ett djupgående arbete för att komma närmare dig själv och hur du vill leva ditt liv. Tiden efter en psykedelisk upplevelse är särskilt betydelsefull då de nya insikterna kan behöva bearbetas och integreras med ens tidigare sätt att se på sig själv och livet.

På Länka har vi kompetens för att hjälpa dig att bättre förstå och integrera en psykedelisk upplevelse, som du har haft på egen hand eller i ett land där psykedelisk medicin är lagligt. Du kan läsa mer om psykedelisk assisterad terapi på www.psykedeliskvetenskap.org.

Psykolytisk terapi

Denna terapiform är en term myntad av Stanislov Grof och innebär att patienten går i samtalsterapi i samband med att de tagit en mycket låg dos psykedelisk medicin. Den låga dosen psykedelika faciliterar ett öppnare sinne och hjärta, utan att medvetandetillståndet förändras, vilket kan ge en mer intensiv och djup upplevelse än en sedvanlig samtalsterapeutisk behandling. Då psykedelika är fortsatt olagligt i Sverige, skulle patienten behöva införskaffa den psykedeliska medicinen på egen hand, i ett land där det är lagligt, exempelvis Holland. Därifrån kan de ringa in via zoom för att erbjudas terapin.

Coachning

Länkas coachning utgår från de principer vi beskriver här när vi bryter ner ett problem för att lösa det tillsammans med klienten. Det passar dig som har ett avgränsat problem som du önskar få nya perspektiv kring så att du kan komma vidare. Vi lyssnar först in vad du har att säga och hur du säger det, för att därefter skapa en hypotes kring vilka faktorer som bidrar till att du är fast. Vi testar hypotesen tillsammans med dig och ger dig verktyg som hjälper dig att jobba vidare med ditt problem även efter sessionen hos oss.

Om Länka

Länka har ett holistiskt tänk och utgår ifrån principer från ISTDP, IFS, KBT och Psykedelisk terapi i bemötandet av våra gäster.

Läs mer

Sociala medier