PSYKEDELISK TERAPI

Våra behandlingar riktar sig till dig som:

 • Ifrågasätter livets mening
 • Upplever dig som en fånge i ditt eget liv
 • Känner dig vilsen i livet
 • Lider av ångest
 • Känner dig emotionellt avstängd
 • Känner dig för öppen
 • Har relationella svårigheter
 • Lider av sociala svårigheter
 • Har emotionella inre konflikter i allmänhet
 • Söker sanningar och verktyg

Målet med våra behandlingar är att:

 • Ge nya perspektiv på ditt liv
 • Erbjuda alternativa verklighetsuppfattningar
 • Facilitera känslomässiga genombrott
 • Ge en mer sanningsenlig bild av dig själv och ditt liv
 • Ge ökad kapacitet att leva ditt liv
 • Ge ökad kapacitet att ta ansvar

Psykedelisk retreat

Detta retreat riktar sig till dig som önskar en omstart där din hjärna får likt en dator möjlighet att starta om. På så sätt får du ett unikt utifrånperspektiv så att du kan evaluera och eventuellt lämna tidigare perspektiv för att ge plats till nya. Under de förberedande samtalen gör vi en bedömning av dina behov samt förbereder dig inför själva retreatdygnet som bl.a. inkluderar en psykedelisk resa. Under det uppföljande samtalet hjälper vi dig att integrera dina lärdomar från retreatdygnet samt ger guidning i hur du kan fortsätta framåt.

Schema

Tre förberedande samtal

Dag 1:

13:00 Ankomst
13:00-13:30 Installera dig i huset
13:30-14:00 Incheckningssamtal
14:00-18:00 psykedelisk session
19:00 Middag
Anpassade nedvarvande aktiviteter

Dag 2:

08:30 Frukost
9:00-10:00 Integrerande samtal
10:00-11:00 Tyst promenad
11:30 Utcheckning

Ett uppföljande samtal

Kontakta oss för information och pris.

Metoder

Psykedelisk terapi

Med en psykedelisk substans som katalysator kan du få tillgång till större delar av ditt medvetande, och komma ur det repetitiva mönster som hjärnan kan ha fastnat i. Det kan hjälpa dig att komma tillbaka till den öppenhet som ditt medvetande befann sig i som barn, och du får möjlighet att se dig själv utifrån ett mer öppet, flexibelt och kärleksfullt perspektiv.

Utöver en potentiellt spirituell och starkt meningsfull upplevelse, kan sessioner med en psykedelisk substans hjälpa dig att komma vidare från ett stagnerat läge som exempelvis depression och ångest. Likt sedvanlig psykoterapi handlar det inte om snabba lösningar, utan ett djupgående arbete för att komma närmare dig själv och hur du vill leva ditt liv. Tiden efter en psykedelisk upplevelse är särskilt betydelsefull då de nya insikterna kan behöva bearbetas och integreras med ens tidigare sätt att se på sig själv och livet.

Då psykedeliska substanser är fortsatt olagliga i Sverige är det inget vi tillhandahåller. Vi hjälper dig med förberedelse och integrering. Du kan läsa mer om psykedelisk assisterad terapi på www.psykedeliskvetenskap.org.

Psykolytisk terapi

Denna terapiform är en term myntad av Stanislov Grof och innebär att patienten går i samtalsterapi i samband med att de tagit en mycket låg dos psykedelisk medicin. Den låga dosen psykedelika faciliterar ett öppnare sinne och hjärta, utan att medvetandetillståndet förändras, vilket kan ge en mer intensiv och djup upplevelse än en sedvanlig samtalsterapeutisk behandling.

Då psykedeliska substanser är fortsatt olagliga i Sverige är det inget vi tillhandahåller. Vi hjälper dig med förberedelse och integrering.

Coachning

Länkas coachning utgår från de principer vi beskriver här när vi bryter ner ett problem för att lösa det tillsammans med klienten. Det passar dig som har ett avgränsat problem som du önskar få nya perspektiv kring så att du kan komma vidare. Vi lyssnar först in vad du har att säga och hur du säger det, för att därefter skapa en hypotes kring vilka faktorer som bidrar till att du är fast. Vi testar hypotesen tillsammans med dig och ger dig verktyg som hjälper dig att jobba vidare med ditt problem även efter sessionen hos oss.

Om Länka

Länka utgår från ett holistiskt tänk utifrån principer från ISTDP, IFS, KBT och Psykedelisk terapi i bemötandet av våra gäster

Läs mer

Sociala medier