Om Länka

Länka startades 2022 med intentionen att vara en samlingsplats för vilsna människor i behov av sammanhang. Vi tror att de rådande samhällsnormerna inte är anpassade efter människans natur och leder till patologisering. Vi drivs av att befria människor från de låsta föreställningsvärldar som de kan vara fångna i, om förutsättningarna för detta är rätt.

Vi som jobbar med Länka är leg psykologer, behandlingsassistenter, musiker och mediautbildad personal.

Om Länka

Länka utgår från ett holistiskt tänk utifrån principer från ISTDP, IFS, KBT och Psykedelisk terapi i bemötandet av våra gäster

Läs mer

Sociala medier