Om Länka

Länka bedrivs av psykologer och terapeuter med bakgrund i akademin och den offentliga vården. Med både erfarenhet och utbildning inom psykedelisk assisterad terapi gör vi det här då vi inte kan ignorera den forskning som gjorts inom fältet samt de behandlingsresultat vi ser. Vi utgår från vedertagna system med evidensbaserad forskning samtidigt som vi respekterar den fria självständiga tanken hos varje människa.

Om Länka

Länka utgår från ett holistiskt tänk utifrån principer från ISTDP, IFS, KBT och Psykedelisk terapi i bemötandet av våra gäster

Läs mer

Sociala medier