Vår filosofi

Länkas behandlingsfilosofi grundar sig på förståelsen att narrativet om en själv (ens självbild) är skapad utifrån narrativet om ens verklighet. Därför är din uppfattning av verkligheten avgörande för hur du lever ditt liv och hur du mår i det. Om din uppfattning av verkligheten är skev, blir också narrativet om dig själv och din omgivning skev, vilket betyder att du är vilse och det skapar ångest och depression. Lidandet vidmakthålls om du i sökandet efter en lösning på dina problem utgår från att utreda dina känsloreaktioner utan att först utreda ditt narrativ. På Länka hjälper vi dig att bli medveten om hur din verklighet såg ut, ser ut och kan se ut. Vi hjälper dig att se vad som hindrar dig från att förändra ditt narrativ och vilka möjligheter som finns till att skapa ett mer optimalt narrativ och därmed tillvaro.

Varför är förändring mot större frihet svårt? Med frihet kommer ansvar över dig själv och ditt agerande, vilket kan göra oss rädda. Rädslan får dig att tro att du är trygg om du fortsätter att vara där du är och inte förändras. Men friheten från tidigare skeva narrativ ger dig å andra sidan klarsynthet kring hur din verklighet faktiskt ser ut. Klarsynthet är det tryggaste individen har att utgå ifrån i sin existens när verkligheten utmanar.

Det terapeutiska arbetet på Länka utgår ifrån att du är en potential som ska hittas snarare än ett problem som ska fixas. Vi jobbar utifrån att olika medel kan användas som katalysator till förändring. Dessa medel kan bestå av språk, ljud, doft, känsel och miljö. Länka-huset i sig underlättar denna process då dess design stimulerar dina sinnen och utmanar din rådande verklighet. Vi införlivar delar av naturen i den terapeutiska miljön, såsom växter och naturmaterial, för att skapa en länk till vår ursprungsmiljö och på så sätt ständigt låta förutsättningarna för existensen göra sig påmind. Människan mår som bäst när den inte trotsar sin sanna natur.

 

Om Länka

Länka har ett holistiskt tänk och utgår ifrån principer från ISTDP, IFS, KBT och Psykedelisk terapi i bemötandet av våra gäster.

Läs mer

Sociala medier