Psykedeliska ämnen godkänns som läkemedel i Australien.

Sedan juli 2023 har det för psykiatriker i Australien blivit lagligt förskriva MDMA och psilocybin, som finns i psykedeliska svampar. Man blir därmed det första landet som formellt godkänner psykedeliska ämnen för medicinsk behandling.

Både MDMA och psilocybin är narkotikaklassade i Sverige  och ett stort antal andra länder. Nu kan däremot patienter i Australien få ämnena utskrivna som läkemedel i samband med psykiska besvär. 

Psilocybin är sedan tidigare formellt lagligt i ett fåtal länder som Brasilien, Nepal och Nederländerna, men det används inte inom vården eller psykiatrin. MDMA är för närvarande under utredning för medicinskt bruk även i USA och tillåts i begränsad utsträckning för privat bruk i provinsen British Columbia i Kanada. Psykedeliska substanser inklusive psilocybin och MDMA kan i undantagsfall distribueras i Kanada genom en särskild ansökan till hälsomyndigheten. Australien blir dock först med att godkänna att substanserna skrivs ut för behandling av läkare.