Jag vill tacka dig med ett varmt hjärta för handledningen i måndags. Det hjälpte. Det var som om du skulpterar och tar bort onödigt material medan du pratar med mig.