top of page

ISTDP

ISTDP (intensive short-term psychotherapy) är en affektfokuserad psykodynamisk terapimetod som är anpassad efter olika människors behov och förutsättningar. ISTDP är särskilt hjälpsamt för dig med relationsbesvär, depression, psykosomatiska besvär och ångest, för dig som har svårt att hantera känslor/inte har någon kontakt med dina känslor. Behandlingen har ett tydligt fokus och terapeuten är ständigt utmanande i förhållande till de försvar patienten använder för att undvika att känna vissa känslor, men med en samtidig ständigt närvarande empati inför försvarens funktion och patientens smärtsamma känslor. Metoden kallas affektfokuserad då ett mål i terapin är att underlätta för patienten att uppleva dennes känslor fullt ut. Samtidigt är metoden insiktsfokuserad då en förståelse för orsaken till problemen bidrar till såväl en ökad chans till genombrott av känslor samt en mer varaktig förändring. ISTDP är en intensiv metod som kan leda till varaktiga förändringar på kort tid när terapeut och patient engagerar sig till fullo i arbetet. Metoden har växande forskningsstöd och har funnits verksam även vid komplex, långvarig problematik samt psykosomatiska tillstånd. Besök gärna www.istdpsweden.se för mer information.

bottom of page