top of page

Längtar du efter att bli bemött med ärlighet och empati?

Vi erbjuder terapi till dig som


- Befinner dig i en livskris
- Känner dig nedstämd och ångestfylld
- Känner dig avstängd
- Känner för mycket känslor
- Har svårt att hantera relationer

- Vill leva livet fullt ut men vet inte hur

- Övriga känslomässiga problem...

Vad du kan förvänta dig 
under ett första besök

- Fokus på problemformulering
- Fokus på ångestreglering och känslor
- Fokus på försvarsmekanismer och motstånd
- Ärlighet och empati
- Ett 100% engagemang och nyfikenhet

Upplägg

Nybesök 2,5 timme

Under första besöket ringar vi in din problematik, dess vidmakthållande drivkrafter och vad du önskar uppnå i en behandling. Trivs du med oss bokar vi in fler besök.

Beroende på dina behov väljer du längd på session och hur ofta du vill gå. Diskutera med oss vad som är bäst för dig efter nybesöket. Vissa märker stor förändring redan efter nybesöket. Vissa är nöjda efter 4-6 besök. Andra går 10-20 besök eller längre.

Bor du längre bort eller inte vill gå regelbundet finns möjlighet för ett intensivt ”terapi-block”. Det innebär att vi träffas totalt sju timmar, fördelat på tre dagar (tre timmar dag 1, tre timmar dag 2 och en timme efter ca en vecka). Detta upplägg passar dig som inte har alltför svåra problem och som känner dig tillräckligt redo att jobba intensivt för förändring under kort tid. Vill du göra det till en helhetsupplevelse erbjuder vi logi under terapidagarna i Länka-huset. 

Återbesök 60 eller 90 min

Blockterapi

bottom of page