Jag har en del erfarenhet av att gå i psykoterapi sedan tidigare och hade därför måttliga förväntningar. Jag blev dock mycket positiv av Livs chosefria och vänliga bemötande som upplevdes äkta och generöst. Under psykoterapin fick jag ett emotionellt stöd som var full till bredden av värme och medkänsla, vilket gjorde mig mer trygg än jag någonsin tidigare känt hos en terapeut. Det upplevdes sannare och verkligare än andra liknande upplevelser. Jag skulle aldrig tveka över att skicka min bästa vän till Liv.